Daniel Landa, Hnutí odporu a Vontové

17.08.2021

Málokdo z ,,nefoglarovců" si to uvědomuje, ale faktem zůstává, že dodnes existuje velmi počtená skupina, jež na svých klopách hrdě nosí žlutý špendlík, odznak Vontů, a třeba i několik desítek let se hlásí k jejich odkazu.

A přitom nemusí jít nutně o Prahu, byť ta je pro Stínadla zřejmě tou největší inspirací. A vlastně nemusí jít vůbec o konkrétní místo. Vontská myšlenka o svornosti a vzájemné pomoci je přenositelná a použitelná do každého místa, kde chtějí být hoši a děvčata věrni vontským ideálům a tradicím. 

Ti, kteří nesledují příliš dění okolo sebe, nevnímají politiku, anebo neví o aktivitách Daniela Landy se možná ptají, co má on společného s Vonty. Tak tedy v krátkosti.

Daniel Landa se rozhodl postavit proti aktuálním vládním nařízením a postupům, souvisejících s covidovou situací. Tuto činnost jako takovou komentovat nechci, to ať si posoudí každý sám. Nejzajímavější na celém jeho počinu je totiž forma, kterou zvolil.

Svůj nejnovější projekt, jenž se zdá být nejspíše jeho největším počinem za poslední léta, totiž spojil právě se žlutým špendlíkem, který si mají do klopy zapíchnout všichni ti, jenž souhlasí a připojí se k této akci buď samotným nošením, či aktivní podporou. Pokud byste chtěli znát více podrobností, pak zde - www.zlutyspendlik.cz.

Samozřejmě, drtivá většina jeho fanoušků je tímto spojením nadšená, neboť pan Landa si nebere inspiraci jen u Vontů, ale u celého Foglarova díla, na němž prý vyrostl. Zároveň se odkazuje na morální poselství, které z jeho knih pramení. Na jednu stranu je to chvályhodné, na tu druhou jsou zde lidé, jak jsem již zmiňoval na začátku, kteří s použitím symbolu žlutého špendlíku zásadně nesouhlasí a vyjadřují svůj vlastní odpor na sítích různými způsoby:

První screen je z největší skupiny, kde se sdružují příznivci Foglarova díla a přidružených titulů - Jaroslav Foglar a foglarovky , druhý ze skupiny SPJF - Sdružení přátel Jaroslava Foglara.

Abych vyjádřil i svůj názor, nejsem si jist, jestli Daniel udělal s tímto správný krok. Jistě, žlutý špendlík má svoji osobitou moc, každý ví, o co se jedná, co představuje. Jenomže zde je to trochu nedotažené. Co lidé, kteří s tímto počinem nechtějí mít nic společného, a přesto špendlík nosí dlouhá léta? Také je nutno si říct, že tento symbol fakticky patří k literárnímu dílu, čili je součástí Foglarova dědictví. Zeptal se vůbec někdo, zda může být použit pro takto ostře vyhraněnou masivní akci? Dodnes byl každý, kdo nosil špendlík v kopě, jasně rozpoznatelný jako nositel vontského/Foglarova bohatého odkazu. Tímhle počinem se může lehce stát, že se tato dlouholetá tradice pokřiví a mnoha lidem zoškliví.

Myslím, že Daniel mohl klidně zvolit špendlík, klidně i se slovy o Foglarovi, jen s jinou barvou. Každý by to pochopil. Stejně tak mohl zvolit cokoliv, co přinesl Foglar světu. Modrý život, 13 bobříků upravených do moderní a jemu blízké podoby, list Ginga, systém, který požili Rytíři z Bedny...zkrátka, pokud někdo mluví o tom, že chce znovu nechat rozhořet morální hodnoty, předané Foglarem, může to udělat desetkrát jinak, a ne tak, že na první dobrou vybere pro revoluci nejznámější věc, která není a ani nemůže být symbolem revoluce. 

Autor článku - Michal Černý